Wpływ traumatycznego przywiązania na rozwój prawej półkuli mózgu