„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełnić swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.”

Paulo Coelho

 

Agnieszka Matyjasek 

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą  EMDR; posiadam specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi, emocjonalnymi,  po przeżyciach traumatycznych oraz  z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.  Z pomocy mojej mogą skorzystać również dorośli, którzy nie uporali się ze zdarzeniami traumatycznymi lub wymagają badania neuropsychologicznego.

Aktualnie jestem w trakcie trzy letniego szkolenia ukierunkowanego na pracę z ciałem – Somatic Experiencing. Niniejsza metoda terapii ma na celu pomóc osobom po doświadczeniach traumatycznych przepracować trudne zdarzenia i odzyskać zdrowie psychiczne.

Prywatnie uwielbiam podróżować. Mam słabość do przyrody     i mojej małej chrześnicy 🙂

Doświadczenie zawodowe

 zdobywam pracując  w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci oraz prywatnej placówce. Wcześniej pracowałam  w Domu Dziecka i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Odbyłam również staże  w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis,  Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie oraz Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmującym się terapią zespołu stresu pourazowego (PTSD) w nurcie poznawczo – behawioralnym.

W prywatnej praktyce  skupiam się m.in.: na diagnozie i terapii neuropsychologicznej oraz terapii traumy. W obszarach tych pracuję zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Wiedzę specjalistyczną uzyskałam

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  (SWPS) w Warszawie. Jestem absolwentką psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z psychotraumatologii. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie nadające specjalistyczne uprawnienia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w niezbędnych dla mojej pracy kursach, szkoleniach i konferencjach.

Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w kierunku

 • Rok z terapią poznawczo – behawioralną dzieci i młodzieży
 • Diagnoza dziecka z FASD ( Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)
 • Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie oraz jego rodziny
 • Trauma u niemowląt i małych dzieci 0-5 lat
 • Terapia EMDR –  Certyfikat EMDR Europe i wiele dodatkowych szkoleń w danym podejściu, m.in.: EMDR w pracy z dziećmi; Trauma złożona i dysocjacja; Zaburzenia odżywiania, OCD, Ataki Paniki, Fobie i Depresja w podejściu EMDR; Terapia złożonego PTSD
 • Somatic Experiencing w pracy z dziećmi
 • Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym
 • Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne
 • Zespół Aspergera w teorii i praktyce klinicznej
 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych? Praca w oparciu o więź
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Dyspraksja – diagnoza i terapia