„Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełnić swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.”

Paulo Coelho

 

Agnieszka Matyjasek 

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem i terapeutą  EMDR; posiadam specjalistyczne kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi, emocjonalnymi,  po przeżyciach traumatycznych oraz  z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym.  Z pomocy mojej mogą skorzystać również dorośli, którzy nie uporali się ze zdarzeniami traumatycznymi lub wymagają badania neuropsychologicznego.

Aktualnie jestem w trakcie trzy letniego szkolenia ukierunkowanego na pracę z ciałem – Somatic Experiencing. Niniejsza metoda terapii ma na celu pomóc osobom po doświadczeniach traumatycznych przepracować trudne zdarzenia i odzyskać zdrowie psychiczne.

Prywatnie uwielbiam podróżować. Mam słabość do przyrody     i mojej małej chrześnicy 🙂

Doświadczenie zawodowe

 zdobywam pracując z dziećmi w Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej oraz prywatnej placówce. Wcześniej pracowałam  w Domu Dziecka i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Odbyłam również staże  w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis,  Szpitalu Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie oraz Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, zajmującym się terapią zespołu stresu pourazowego (PTSD) w nurcie poznawczo – behawioralnym.

W prywatnej praktyce  skupiam się m.in.: na diagnozie i terapii neuropsychologicznej oraz terapii traumy. W obszarach tych pracuję zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Wiedzę specjalistyczną uzyskałam

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  (SWPS) w Warszawie. Jestem absolwentką psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z psychotraumatologii. Ukończyłam również studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie nadające specjalistyczne uprawnienia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w niezbędnych dla mojej pracy kursach, szkoleniach i konferencjach.

Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w kierunku

  • Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie oraz jego rodziny
  • Diagnoza dziecka z FASD ( Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)
  • Rozpoznawanie i praca z traumą u małych dzieci 0-3 r. ż.
  • Neurobiologiczne konsekwencje traumy u  dzieci 0-3 r.ż.
  • Terapia EMDR –  Certyfikat EMDR Europe i wiele dodatkowych szkoleń w danym podejściu, m.in.: EMDR w pracy z dziećmi; Trauma złożona i dysocjacja; Zaburzenia odżywiania, OCD, Ataki Paniki i Fobie
  • Somatic Experiencing w pracy z dziećmi
  • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych? Praca w oparciu o więź
  • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
  • Dyspraksja – diagnoza i terapia