Terapia EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Warszawa

Terapia EMDR,integruje wiele efektywnych elementów z szerokiego zakresu podejść terapeutycznych i łączy je z ruchem gałek ocznych lub innymi rodzajami dwustronnej stymulacji w sposób, który stymuluje mózgowy system przetwarzania informacji. Dla zrozumienia skuteczności niniejszej terapii kluczowe jest zrozumienie jej podstaw teoretycznych, na których się ona opiera, a jest nią Adaptacyjny Model Przetwarzania Informacji (AIP), stworzony przez Francine Shapiro, prekursorki terapii EMDR.

Adaptacyjny Model Przetwarzania Informacji (AIP) zakłada, że

  • Wszyscy ludzie posiadają oparty na fizjologii system przetwarzania informacji.
  • Trauma wywołuje zakłócenia w układzie nerwowym, co powoduje blokowanie przetwarzania informacji o wysokim ładunku pobudzenia. Informacje te przechowywane są wówczas w formie nieprzetworzonej w zamrożonej/dysfunkcyjnej sieci neuronalnej. Ta dysfunkcyjna sieć neuronalna wielokrotnie aktywuje się i wywołuje m.in.:  cierpienie, lęk, bezsilność oraz wściekłość na dalszych etapach życia osoby po traumie. Sieć ta poprzez połączenia synaptyczne niekorzystnie wpływa na inne sieci neuronalne; zakłóca równowagę biochemiczną mózgu.
  • Wykorzystanie stymulacji  bilateralnej (za pomocą ruchu gałek ocznych, tappingu, stymulacji dźwiękowej itp.)  poprawia komunikację między lewą i prawą półkulą mózgu, jednocześnie umożliwia dotarcie do pierwotnych śladów pamięciowych traumy i ułatwia ich  przetworzenie. Dezaktywacja dysfunkcyjnej sieci neuronalnej pozwala obniżyć poziom lęku i  odnaleźć ukojenie.

Podstawą pracy terapii EMDR są wspomnienia – zarówno te, które wywołują niewielki dyskomfort, jak i te obarczone ogromną ilością lęku, przerażenia i bezsilności. Celem terapii jest przetworzenie danego wspomnienia w bezpiecznym miejscu, tak, aby stało się ono wspomnieniem oddalonym w czasie i nie wywoływało poczucia ponownego przeżywania traumy, a wraz z nią cierpienia tu i teraz.  Metoda ta, pomimo, że skupia się na obrazach, emocjach i przekonaniach związanych z  doświadczaniem ekstremalnego stresu, nie wymaga opowiedzenia w szczegółach o danym przeżyciu.

Terapia EMDR wraz z podejściem poznawczo – behawioralnym ukierunkowanym na pracę z traumą (CBT –T), jako jedyne zostały uznane przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) za skuteczne metody leczenia PTSD. W przeciwieństwie do CBT – T, terapia EMDR nie wymaga od osoby po traumatycznym przeżyciu bardzo dokładnej analizy zdarzenia, bezpośredniej konfrontacji z przekonaniami, przedłużonej ekspozycji i wykonywania ćwiczeń w domu.

Studio Neuropsychologii i Terapii Traumy
ul. Czarnieckiego 11/3
01-548 Warszawa
 Tel. +48 792 771 127
Wskazówki dojazdu
link do Google Moja Firma

RODO / Cookies

W celu zapewnienia moim klientom najwyższej jakości usług wykorzystuję na stronie pliki cookies.

Korzystanie ze strony mentesana.pl bez zmiany ustawień pików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Twojej przeglądarce internetowej.

Ważne informacje

www.mentesana.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel. Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się ze mną

2016-2020 © Mentesana
Wsparcie techniczne synchronicity.one
chevron-up